ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> คู่มือการบริหารโดยใช้หลักธรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณะเซนต์คาเบรียล
สำนักพิมพ์ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด
ชนิดหนังสือ­ เอกสารหน่วยงาน
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000117
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2023-09-21
จำนวนหน้า 36
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด เป็นคู่มือในการดำเนินการโดยรวมขององค์กรที่ยึดหลักแห่งความดี ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้พันธกิจสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.26.178