ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> พูดเก่ง พรีเซนต์ปัง ดังอย่าง Ted Talksอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บิสคิต
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007811
เลข ISBN 9789744144294
ปีที่นำเข้า 2019-07-22
จำนวนหน้า 241
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด สำหรับการนำเสนอที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักการนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ วิธีการพูดเพี ยงอย่างเดี ยว แต่ยังรวมไปถึงเทคนิคการใช้เครื่องมื อ-เครื่องอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยสริมสร้างความเข้าใจและความประทับใจ รวมไปจนถึงเทคนิคการใช้กิริยา ท่าทาง หรือภาษากายที่สุภาพและน่าเชื่อถือประกอบกัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70