ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปรอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ทองอินทร์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006061
เลข ISBN 9789744142320
ปีที่นำเข้า 2016-08-31
จำนวนหน้า 146
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกองค์กร นอกจากจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานธุรกรรมต่าง ๆ แล้วยังนำมาซึ่งความประหยัด รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันและความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพถือเป็นความสามารถหลักอีกอย่างหนึ่งของคนทำงานในองค์กรยุคใหม่ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เน้นภาคปฎิบัติที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70