ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> การเจริญสติปัฎฐานสูตรใหญ่อ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง อดิศร ภาชนะทิพย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000274
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-07-30
จำนวนหน้า 83
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “การเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่” ฉบับนี้ เรียบเรียงจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระอานนท์จำได้อย่างแม่นยำ บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในการทำสังคายนาครั้งแรกดังกล่าว และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.204.172.188