ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> เข็มทิศสู่ทางพระนิพพานอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง อดิศร ภาชนะทิพย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ กรีน ปัญญาญาณ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000273
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-07-30
จำนวนหน้า 130
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อแจก เป็นธรรมทาน เพื่อเป็นเข็มทิศชี้ทางให้ท่านที่ต้องการหนีให้ พ้นจากความทุกข์ทั้งมวล โดยการปฏิบัติธรรมแห่งพระบรม ศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรรลุเป็น “อริยบุคคล” เข้าสู่แดน “พระนิพพาน” อันเป็นแดนอมตสุขชั่วกาลนิรันดร์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70