ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> e-Government กับการบริการประชาชนอ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000020
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 38
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด ภาพรวมการนำเสนอ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.215.186.30