ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่ฟรี
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000017
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 81
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.215.186.30